RadwJ 3/65 - Plotha

RadwJ 12/76 - Weißenburg Neu 16.01.22

RadwJ 14/81 - Marklohe

RADwJ 15/82 - Meppen

RADwJ 13/115 - Rennertehausen (Lk Frankenberg)

RADwJ 12/125 - Sulzbach

RADwJ 22/133 - Grabenstätt Neu 23.01.22

RADwJ 1/155 - Grube

RADwJ 4/155 - Osterndorf

RADwJ 2/160 - Hammer

RADwJ 4/160 - Deutscheck

RADwJ 9/162 - Groß-Kotzenau Neu 07.11.21

RADwJ 2/173- Esens Neu 10.10.21

RADwJ 10/174 - Bruchhausen

RADwJ 5/183 - Oppenau Neu 02.01.22

Karte an Arbeitsmaid bei 7/232 - Weseritz

RADwJ 11/273 - Kahsel b. Cottbus 1941 

RadwJ 2/313 - Rommerz bei Fulda Neu 28.03.21

5/393 - Tuscha-Malu